תקנון הגרלה

תקנון הגרלה - רשום חוות דעת באתר 

תחילת ההגרלה : 14.02.14
סיום ההגרלה : 01.04.14

תנאי הגרלה:
-השתתפות מותרת מעל גיל 18, במקרה של ספק , וילה אונליין מבית מוזה יזמות רשאית לבקש צילום תעודת זהות כתנאי לקבלת הזכיה. 
 מדי שבוע יוגרלו בקבוקי וודקה ממותגי - פינלנדיה/אבסולוט/סטוליצ'נה/גריי גוס ועוד, יצויין כי אין התחייבות לספק מותג וודקה כזה או אחר 
 וייתכן כי מותגי ההגרלה יוחלפו במהלך תקופת ההגרלה . 
-וילה אונליין מבית מוזה יזמות שומרת את הזכות להפסיק ו/או לשנות את תנאי ההגרלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת . 
-ההגרלה השבועית מותנית ברישום מינימלי של 50 חוות דעת במצטבר . 
-על כל מיני' 50 חוות דעת יוגרל בקבוק אחד. 
-הזוכה יקבל הודעה על זכייתו באמצעות הפייסבוק בהודעה אישית ו/או בפרסום ראשי על וול וילה אונליין
-ברישום חות הדעת דרך חשבון הפייסבוק , מאשר המשתתף את פרסום שמו ותמונתו כזוכה בתחרות . 
-לא ניתן לרשום יותר מתגובה אחת לכרטיס עסק .
-על חוות הדעת להיות אותנטית
-על חוות הדעת להירשם דרך חשבון משתמש פייסבוק .
-משתמשי פייסבוק פיקטיביים ו/או אנונימיים לא יוכנסו להגרלה .
-מטרת ההגרלה היא לקבל מאגר חוות דעת אמינות על מנת לספק לגולשים כלים לבחירת וילה/לופט לשביעות רצונם . 
-מוזה יזמות מסירה כל אחריות מרישום פרסום שלילי ו/או מזיק ו/או הכולל לשון הרע ו/או הגורר שינוי מצב לרעה בגין רישום חוות הדעת. וכל תלונה/מענה
תופנה ובאחריות מפרסם חוות הדעת בלבד.
-על אף הנאמר בסעיף קודם, בכל מקרה של חוות דעת שעלולה לפגוע במפרסם, ינקטו פעולות מצד האתר על מנת לוודא את אמינות דברי המפרסם תוך זמן סביר,
במידה ויימצא כי אין למפרסם אפשרות להוכיח את הנעשה , תורד חוות הדעת לאלתר .  
-התמונה בפרסום הפייסבוק להמחשה בלבד .

ט.ל.ח 
-